Wat is stichting coronaclaim MKB?

Stichting coronaclaim MKB is opgericht om voor MKB ondernemers de schade te claimen die zij hebben geleden of nog gaan lijden door de coronamaatregelen.

De schade is divers. Daarom is gekozen om circa tien rolmodellen te kiezen en hier een compensatieregeling of schadevergoeding voor te claimen. Dit schept precedenten waarmee andere MKB ondernemers hun specifieke schade kunnen claimen. De officiële beschrijving van de stichting is:

De stichting coronaclaim MKB  heeft ten doel het behartigen van de belangen van mkb-ondernemers in het algemeen en ondernemers die als rolmodel naar voren willen treden in het bijzonder, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

  • het onderzoeken en vaststellen van de financiële en juridische gevolgen voor mkb-ondernemers van de door de Staat ingestelde coronamaatregelen;
  • het realiseren van compensatie voor mkb-ondernemers die zijn benadeeld door de coronamaatregelen;
  • het optreden als woordvoerder en/of vertegenwoordiger van mkb-ondernemers in verband met de geleden schade.

Wie zit er in het bestuur?

Het bestuur bestaat uit:

Pascale Petietoamkb Tribe for Growth – circa 4000 MKB ondernemers als klant voor administratie, belastingadvies, accountancy, bedrijfsadvies en bedrijfscoaching

Pancras PouwbeUnited – Het krachtigste netwerk van 38.000 ondernemers in het MKB: belangenorganisatie, meetups, lezingen en webinars

Niels VanakenOpen Legal Advocatengespecialiseerd in het helpen van gedupeerden van de corona maatregelen

Erik Koper – eigenaar van de winkels Gute Laune en bevlogen MKB ondernemer in de retail

Waarom doen we dit?

Om rechtvaardigheid voor MKB ondernemers te krijgen! Als ondernemer in het MKB kun je dit nooit alleen doen, want het is kostbaar en tijdrovend. Daarom hebben we de handen ineen geslagen, want samen staan we sterker. Als het kan via een goed gesprek met de overheid, als het moet via de rechter.

Transparantie staat voorop!

Stichting Coronaclaim MKB heeft geen winstoogmerk. Tenslotte willen we er niet aan verdienen maar rechtvaardigheid voor MKB ondernemers verkrijgen.

De bestuurders van de Stichting voeren hun taken uit omdat zij overtuigd zijn van het doel van de Stichting. Hun functie is daarom onbezoldigd. Zij ontvangen alleen een beperkte onkostenvergoeding. Elke deelnemer krijgt op verzoek inzage in de inkomsten en uitgaven van de stichting coronaclaim MKB.

Juridische partner

Simone Peek en Casper Rooijakkers zijn de leidende advocaten van Bureau Brandeis in deze zaak. Zij zijn gespecialiseerd in maatschappelijke zaken tegen de overheid waar recht te halen valt voor burgers en ondernemers.

Marketing partner

Rik de Fluiter van Raaf en Wolf- Sales en Marketing in de digitale wereld, verzorgt met zijn team de digitale uitingen en zorgt ervoor dat zoveel mogelijk gedupeerde MKB ondernemers weten dat hen onrecht is aangedaan en hoe ze hiervoor een schadevergoeding kunnen aanvragen, indien gewenst via Stichting coronaclaim MKB.

Crowdfunding

Samen kunnen we nu rechtvaardigheid krijgen voor MKB ondernemers! Daar is crowdfunding ook voor bedoeld. De verschillende kosten die de Stichting moet maken, zoals juridische kosten, marketingkosten en kosten voor ICT, willen we via minstens 1000 donateurs ophalen. Dit zullen voornamelijk MKB ondernemers zijn, maar alle steun is welkom.

De kosten van een bodemprocedure tegen de overheid zijn door weinig ondernemers zelf te dragen. Samen kunnen we dat wel! Jouw donatie helpt ons om voor jou en andere MKB ondernemers een eerlijke compensatie te vorderen van de overheid. Verder helpt het jou om zo nodig zelf makkelijker schade te kunnen claimen van de overheid. 

De crowdfunding is een donatie en geeft jou recht op het gehele dossier van de uitkomst van de bodemprocedure zodat je daarna zelf je eigen schade kunt claimen tegen lagere advocaatkosten. 

Doe je ook mee om samen een vuist te maken?

Deel onze berichten, media posts en deze website met al je relaties zodat we het samen voor elkaar krijgen!